Azərbaycan Kooperasiya Universiteti “Unibook” təhsil informasiya idarəetmə sisteminə qoşulmaq üçün “Neuron Technologies” şirkəti ilə müqavilə imzaladı

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti “Unibook” təhsil informasiya idarəetmə sisteminə qoşulmaq üçün "Neuron Technologies" şirkəti ilə müqavilə imzaladı 10 yanvar 2019-cu il tarixinində Azərbaycan Kooperasiya Universitetində təhsildə elektron informasiya idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi…

Continue ReadingAzərbaycan Kooperasiya Universiteti “Unibook” təhsil informasiya idarəetmə sisteminə qoşulmaq üçün “Neuron Technologies” şirkəti ilə müqavilə imzaladı