previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Azərittifaq

Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı

Haqqımızda

Azərbaycanda Kooperasiya 1888-ci ildə Şamaxıda (Çuxuryurdda) və Xankəndində ilk kooperativlər yarandıqdan sonra təşəkkül tapmış, sonradan bütün regionları əhatə etmişdir. Kooperativlər fəaliyyətlərini mərkəzləşmiş qaydada idarə etmək üçün 1915-ci ildə “Xəzər Topdansatış Əməliyyat Cəmiyyəti” adlı ittifaq təsis etmişlər. 1920-ci ildə bu ittifaqın bazasında Azərbaycan İstehlak Cəmiyyətləri İttifaqı – “Azərittifaq” təsis olunmuşdur.

25

Bölgədə Mərkəz

120

İaşə Obyekti

500

İşçi

1200

Layihə

Qalereya

Bizimlə Əlaqə