info@azerittifaq.az
Slider

Azərittifaq

Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı

Haqqımızda

Azərbaycanda Kooperasiya 1888-ci ildə Şamaxıda (Çuxuryurdda) və Xankəndində ilk kooperativlər yarandıqdan sonra təşəkkül tapmış, sonradan bütün regionları əhatə etmişdir. Kooperativlər fəaliyyətlərini mərkəzləşmiş qaydada idarə etmək üçün 1915-ci ildə “Xəzər Topdansatış Əməliyyat Cəmiyyəti” adlı ittifaq təsis etmişlər. 1920-ci ildə bu ittifaqın bazasında Azərbaycan İstehlak Cəmiyyətləri İttifaqı – “Azərittifaq” təsis olunmuşdur.

65

Bölgədə Mərkəz

40

İaşə Obyekti

7000

İşçi

300.000

Üzv

Heydər Əliyev

Ümummilli Lider

"Kənd təsərrüfatı bizim iqtisadiyyatın çox önəmli bir sahəsidir. Eyni zamanda sosial sahədir. Əhalinin təxminən yarısı kənd şəraitində yaşayır və bu sahəyə biz daim diqqət yetirməliyik"

Bizimlə Əlaqə

  • + 994 12 493 50 02
  • + 994 12 493 50 02
  • info@azerittifaq.az
Close Menu